Gayrimenkul alım satımında i̇stenen belgeler nelerdır?

Gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında, taraflardan bazı belgeler istenmektedir. Gayrimenkul alım-satımında taraflardan istenen belgeler şunlardır:

  1. Satılması istenen taşınmaza ait tapu senedi, yoksa malikin beyanı ile ada parsel bilgileri
  2. Satıcı ve alıcının fotoğrafları, nüfus cüzdanları veya pasaportları
  3. Temsilcisi var ise alıcı veya satıcının temsilci olduğunu gösterir belge
  4. Tüzel kişi var ise, alıcı veya satıcı tüzel kişisinin gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisi olduğunu gösterir yetki belgesi
  5. Satıcı ve alıcının vergi kimlik no’larını gösterir vergi dairesinden alınmış belge gereklidir.

Taşınmaz satın alabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Ayrıca, tapu dairesi işlem yapacak kişisinin- özellikle 65 yaş ve üzeri yaştaki kişiler için- akli melekelerinin yerinde olduğu konusunda tereddüte düşerse doktor raporu da isteyebilir.

GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Miras hukukunda intikale elveri̇şli̇ malvarlığı ve haklar nelerdir?

MİRAS HUKUKUNDA İNTİKALE ELVERİŞLİ MALVARLIKLARI VE HAKLAR NELERDİR?

Miras hukuku, gerçek bir kişinin ölüm veya benzeri haller gerçekleştiğinde mameleki ile ilgili özel hukuk ilişkilerinin geleceğini düzenleyen hukuk dalıdır.  Peki ölüm veya benzer haller gerçekleştiğinde kişinin mameleki ile ilgili özel hukuk ilişkileri oluşturursa da ölüm veya benzeri durum gerçekleştiğinde:intikale elverişlilik söz konusu değilse, miras hukuku devreye giremeyecektir.

İntikale elverişlilik, kişinin ölümü ile birlikte,  ölen kişinin haklarının miras yoluyla mirasçılarına geçebilecek olmasıdır. Bu durumda miras hukukunda ‘intikale elverişli’ olan mal varlıkları ve haklar nelerdir?

Bu konuda bir kaç örnek aşağıda listelenmiştir:

♦Cevap ve Düzeltme hakkı,

♦Fikri ve Sınai haklar,

♦Manevi tazminat istemi,

♦Tenkis davası,

♦Atanmış mirasçıların miras hakkı,

♦Miras ret hakkı,

♦Defter tutmayı talep hakkı,

♦Tanımanın iptali,

♦Soybağı reddi davası,

♦Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası,

♦Resmi tasfiye talep hakkı,

♦Zilyetlik,

♦İnşaat hakkı,

♦Kaynak hakkı,

MİRAS HUKUKUNDA İNTİKALE ELVERİŞLİ MALVARLIĞI VE HAKLAR NELERDİR?