Borca itiraz nasıl yapılır?

Borca İtiraz Nedir? 

Borca itiraz, tarafınıza tebliğ olunan ödeme emrinde gösterilen alacaklıya karşı borcumuzun olmadığını ifade ettiğimiz bir itirazdır. Ödeme emrinde gösterilen alacaklıya olan borcumuzu ödemiş olabiliriz. Ya da bu kişiye hiç borçlanmamış hatta bu kişiyi tanımıyor bile olabiliriz. Bu ve benzeri durumlarda borcumuzun olmadığına dair bir itiraz dilekçesi yazarak ilgili merciilere sunmamız gerekmektedir. Aksi halde icra işlemleri ile karşı karşıya kalabiliriz.

İtiraz Nasıl Yapılır? 

Tarafınıza haksız şekilde gönderilen ödeme emirleri için borcumuzun olmadığını veya olup da ödendiğini ifade eden bir açıklamayla beraber ödeme emrinde gösterilen tüm alacak kalemlerine karşı AÇIKÇA itiraz etmemiz gerekir. İtirazımızı yapmamız için öncelikle tarafımıza tebliğ olunan haksız bir ödeme emri bulunmalıdır. Tarafımıza tebliğ olmayan (Uyap, e-devlet veya sms aracılığıyla öğrenilen) takipler için itiraz etmemize gerek yoktur. Çünkü itiraz hakkımız bize yapılacak tebliğ ile başlayacaktır. Doktrinde tartışmalı olsa da ortada bir tebliğ bulunmadığından yapacağımız itiraz hüküm ve sonuç doğurmayacaktır.

İtiraz Süresi Ne Kadar? 

Öncelikle itiraz süresi bize yapılan tebliğden itibaren başlayacaktır. Bu süre kambiyo senetlerine (bono, çek ve poliçe) dayalı bir takip için 5 gün, ilamsız bir takipte ise 7 gündür. Bu süreler kesin süre olmayıp hapis hali, ağır hastalık hali gibi hallerde bu halin ortadan kalktığı andan itibaren 3 gün içinde yine ilgili mercilere itiraz edebiliriz. 

İtirazımızı Nereye Yapacağız? 

İlamsız takiplere yapacağımız itirazları icra dairesine, kambiyo senetlerine dayalı takiplere yapacağımız itirazları ise icra mahkemesine yapmalıyız. 

Farklı Bir Şehirden Başlatılan Takiplere Karşı Ne Yapabiliriz? 

Pek tabidir ki ikamet ettiğimiz yer dışında farklı bir ilden de tarafımıza takip başlatılabilir. Kural olarak yetkili icra daireleri borçlunun ikamet yerindeki dairelerdir. Bu sebeple yerleşim yerimiz dışında bir yerden aleyhimize başlatılan takipler için yetki itirazında bulunmamız gerekmektedir. 

Borca itiraz nasıl yapılır?

Tavsiye Edilen Yazılar