Miras hukukunda intikale elveri̇şli̇ malvarlığı ve haklar nelerdir?

MİRAS HUKUKUNDA İNTİKALE ELVERİŞLİ MALVARLIKLARI VE HAKLAR NELERDİR?

Miras hukuku, gerçek bir kişinin ölüm veya benzeri haller gerçekleştiğinde mameleki ile ilgili özel hukuk ilişkilerinin geleceğini düzenleyen hukuk dalıdır.  Peki ölüm veya benzer haller gerçekleştiğinde kişinin mameleki ile ilgili özel hukuk ilişkileri oluşturursa da ölüm veya benzeri durum gerçekleştiğinde:intikale elverişlilik söz konusu değilse, miras hukuku devreye giremeyecektir.

İntikale elverişlilik, kişinin ölümü ile birlikte,  ölen kişinin haklarının miras yoluyla mirasçılarına geçebilecek olmasıdır. Bu durumda miras hukukunda ‘intikale elverişli’ olan mal varlıkları ve haklar nelerdir?

Bu konuda bir kaç örnek aşağıda listelenmiştir:

♦Cevap ve Düzeltme hakkı,

♦Fikri ve Sınai haklar,

♦Manevi tazminat istemi,

♦Tenkis davası,

♦Atanmış mirasçıların miras hakkı,

♦Miras ret hakkı,

♦Defter tutmayı talep hakkı,

♦Tanımanın iptali,

♦Soybağı reddi davası,

♦Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası,

♦Resmi tasfiye talep hakkı,

♦Zilyetlik,

♦İnşaat hakkı,

♦Kaynak hakkı,

MİRAS HUKUKUNDA İNTİKALE ELVERİŞLİ MALVARLIĞI VE HAKLAR NELERDİR?

Tavsiye Edilen Yazılar