Hakaret Davası Hakkında Güncel Bilgiler 

Bir kişiye onur ve rencide kırıcı söz söyleme ya da eylemde bulunulması durumuna hakaret denir. Bu tür durumlar ile karşılaşarak mağdur pozisyona düşen bireylerin haklarını hukuk yoluyla arama yöntemine de hakaret davası denir. Bu tür davaları açmakta temel amaç kişinin onur, şeref ve saygınlığını koruma talebidir. Manevi olabileceği gibi maddi tazminat davası olarak da icra edilmektedir.

Hakaret Davası Türleri

Suçun işlenmesi farklı şekilde karşımıza çıkar. Hakaretin hukukta işlenme şekli iki farklı başlık altında toplanmış diyebiliriz. Örneğin bir kişinin onurunu rencide etme yöntemi yazı, söz, el, video ya da yüz ifadesiyle olabiliyor. Genel olarak iki türlü hakaret davasını açıklayalım.

Salt sövme yoluyla hakaret:

Bu dava sebebi, klasik hakaret şekliyle karşımıza çıkar. Salt olarak küfretme uygulamasıdır. Ama sadece sözlü değil, bu tür küfürler sosyal medya yoluyla mesaj, resim ya da video ile de gerçekleşebiliyor.

Somut bir fiil yoluyla hakaret:

Bu hakaret türünde de kişiye yapılan rencide edici davranışlarda yer mekan ve zaman gibi detaylarda bulunur. Suçun işlendiğine istinaden somut tespitler ve deliller bulunur ortada.

Hakaret Davası Açma Yöntemleri

Hakarete uğrayan kişi mağdur konumuyla dava açma hakkı var. Bu davaları açmak için de öncelikli adım dilekçe hazırlamaktır. Dilekçeyle birlikte Cumhuriyet savcısına başvurulur. Başvuru öncesi hakaretin delillendirilmesi ve savcılığa detaylı bir sunum yapılması, mağduriyeti gidermede çok daha etkili olacak bir uygulamadır. Uzman bir avukatla görüşmenizi öneriyoruz. Hür Hukuk Bürosunun deneyiminden bu alanda yararlanabilirsiniz.

Hakaret Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Hakaret davası nereye açılacağı, konunun şekline ve hakaret edilen kişinin statüsüne göre değişebiliyor. Ayrıca nereden hakaret edildiği de önemli bir parametredir. Eğer suç internet mecraları yani sosyal medya platformları üzerinden işlendiyse bölgedeki Asliye Ceza mahkemesine başvuru yapılır. Ayrıca Cumhuriyet savcısına gitmek ve dava başvurusunda bulunmak da diğer bir başvuru seçeneğidir. Ama farklı durumların da oluşma hali mevcut.

Kamu görevlisine karşı yapılan hakaretler için dava açılacağız zaman Asliye ceza mahkemesi yetkili mahkeme olmaktan çıkar. Kamu görevlileri hakaret davası açmak için bölgelerindeki Cumhuriyet başsavcılığına başvurur. Örneğin Cumhurbaşkanına hakaret edilmesi halinde konuyu Cumhuriyet başsavcılığı ele alır.

Hakaret Davasının Sonuçlanma Süresi

Bilindiği üzere davaların sonuçlanma süresi hakkında kesin bir zaman verilmez. Ama önceki davaların geneline bakılarak ortalama bilgilendirici sonuçlanma süreleri yazılabilir. Hakaret davası ne zaman karara bağlanır diye merak ediyorsanız bunun yaklaşık 1 yıl sürdüğünü belirtelim. Elbette mahkemelerdeki yoğunluğa ve davanın karmaşık haline göre süre birkaç yılı da bulabiliyor. Ayrıca dava sonuçlanmasında alt zaman sınırının 3 ay olduğunu da not düşelim. Avukatınızdan bu konuda tahmini bir süre talep edebilir ve fikir sahibi olabilirsiniz.

Hakaret Davası Dilekçe Örneği

Hakaret davasında dilekçe hazırlarken bazı hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yanlış yazılan bir dilekçenin geri dönüşü de olumsuz olacaktır. Bu tür durumların yaşanmamasının tek çözümü de uzman bir avukat ile temas halinde olmaktır. Çünkü avukatlar meslek sorumlulukları ve deneyimleri gereği dilekçeyi çok daha usule uygun ve kapsamlı olarak ele almaktadır. Profesyonel başvuru da bu sayede mümkün hale gelir. Yine de bir dilekçe örneği görmek isteyenler için aşağıya link bırakıyoruz. Buradan fikir sahibi olabilirsiniz. Ama hazırlamadan önce avukatlarımızı muhakkak aramayı unutmayın.

Hakaret Davası Hakkında Güncel Bilgiler

Tavsiye Edilen Yazılar